Barn i bolivianske fengsler

1. jul 2013

Barn i Bolivianske Fengsler
Barn i Bolivianske Fengsler

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Denis Racicot, avslørte at Bolivia er det eneste landet i verden som tillater barn å bo sammen med foreldrene sine i fengsel. Han ba samfunnet reflektere over denne situasjonen.

{loadposition AddThis} Barn i Bolivianske Fengsler

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Denis Racicot, avslørte at Bolivia er det eneste landet i verden som tillater barn å bo sammen med foreldrene sine i fengsel. Han ba samfunnet reflektere over denne situasjonen.

Temaet om barn som bor i fengslene i Bolivia kom opp etter at det ble kjent at en jente på 12 år ble voldtatt av sin far, sin onkel og sin gudfar i fem år i San Pedro-fengselet hvor det bor ca. 189 barn.

Presidenten i advokatforeningen i Chiquisaca (Sucre) Silvia Salame beklaget at Bolivia har ikke en kriminalpolitikk. ”Fengslene er treningssted for kriminelle, istedenfor et sted for rehabilitering” sa hun.

”Bolivia bryter 42 lover som ble vedtatt sammen med internasjonale organisasjoner, angående behandling av fanger for reintegrering i samfunnet og beskyttelse av barna som må bo i fengsel” sa Mirta Arce, stortingsrepresentant for partiet Convergencia Nacional (CN).

Fengselsledelsen vedtok som følge av rapportene om voldtekter i fengselet at kun barn under 6 år kan bli i fengselet med sine foreldre. Forrige fredag ble mer enn 50 barn flyttet ut av San Pedro-fengselet i La Paz, som følge av de første avtalene mellom fengselet og Ombudsmannen i La Paz, men de har enda ikke blitt enige om en løsning for barna som er mellom 6 og 11 år.

Barnas Dag i Bolivia – 12. april

12. april hvert år er Barnas Dag i Bolivia. Dagen ble innstiftet 11. april 1955 av president Dr. Víctor Paz Estensoro. På denne måten fulgte Bolivia anbefalingene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) og UNICEF, som 12. april 1952 hadde utarbeidet...

Flere matposer til de som trenger det

Covid-pandemien fortsetter å gjøre livet vanskelig for de fleste av verdens beboere, og det ser ikke ut til at situasjonen kommer til å bedre seg med det første. Som det dessverre ofte blir er det de svakeste og mest utsatte som er dårligst stilt til å møte problemer....

Fjernundervisning på gata i La Paz

Et bilde av et barn som har fjernundervisning, mens moren jobber med å selge biosikkerhetsmateriale på gatene i La Paz, begynte nylig å sirkulere på sosiale medier og i bolivianske aviser. Moren til barnet holder mobiltelefonen for å hjelpe sitt barn for at han skal...

Matutdeling – håp og hengivenhet

Vi er i de første ukene av skoleåret her i Bolivia, og mange foreldre bekymrer seg for internett og elektroniske enheter slik at barna deres kan få virtuell undervisning. Ikke alle har mobiltelefon, eller penger å betale for internett, og i tillegg er mange bekymret...

«Det er som en krigssone» sier lege om sykehusene i La Paz.

Det er mangel på medisiner og sykehuspersonale, og stadig flere familier mister sine kjære som følge av Coronaviruset. «De som kan bli hjemme bør holde seg hjemme, for sykehusene er som krigssoner» - med slike ord beskriver Alejandro Enríques situasjonen på sykehuset...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy