Vold og barnearbeid

5. sep 2014

Situasjonen for barn og unge i Bolivia er fortsatt bekymringsfull, til tross for rettslige tiltak i deres favør. Nye rapporter tyder på at 83 prosent av barn er utsatt for vold hjemme eller på skolen. Det kommer også frem at nesten en million barn jobber, og av denne gruppen jobber 87 prosent med arbeid som blir klassifisert som farlig.

{loadposition AddThis}

Ombudsmannen i Bolivia, Rolando Villena, og den nasjonale sjefen for Barne- og Ungdomsdepartementet, Lidia Rodriguez, uttrykker bekymring fordi situasjonen ikke forbedrer seg, og presenterer tiltak for å redusere disse indisiene. Hun uttrykte også bekymring for de fortsatt høye tall på fattigdom, menneskehandel og menneskesmugling, samt hvor sårbare barn i denne sektoren er.

ARBEID

Når det gjelder barnearbeid er det anslått at 87 prosent av barn og unge setter sin fysiske og mentale helse og verdighet på spill for å utføre ulike aktiviteter.

«Det er behov for en endring i hvordan vi tilnærming oss denne gruppen, en endring som bør angripes fra rasjonelle og emosjonelle perspektiver,» sa han.

Han sa at vold, fattigdom, utnyttelse og omsorgssvikt er de største problemene barn og unge står overfor som følge av fallende moralske verdier og vedvarende individualisme.

VOLD

«I 77 prosent av tilfellene av vold er foreldre overgripere. I Bolivia blir det hver dag rapportert tre tilfeller av voldtekt av jenter og ungdom, dette er meget uheldig, «sa Villena.

Barnas Dag i Bolivia – 12. april

12. april hvert år er Barnas Dag i Bolivia. Dagen ble innstiftet 11. april 1955 av president Dr. Víctor Paz Estensoro. På denne måten fulgte Bolivia anbefalingene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) og UNICEF, som 12. april 1952 hadde utarbeidet...

Flere matposer til de som trenger det

Covid-pandemien fortsetter å gjøre livet vanskelig for de fleste av verdens beboere, og det ser ikke ut til at situasjonen kommer til å bedre seg med det første. Som det dessverre ofte blir er det de svakeste og mest utsatte som er dårligst stilt til å møte problemer....

Fjernundervisning på gata i La Paz

Et bilde av et barn som har fjernundervisning, mens moren jobber med å selge biosikkerhetsmateriale på gatene i La Paz, begynte nylig å sirkulere på sosiale medier og i bolivianske aviser. Moren til barnet holder mobiltelefonen for å hjelpe sitt barn for at han skal...

Matutdeling – håp og hengivenhet

Vi er i de første ukene av skoleåret her i Bolivia, og mange foreldre bekymrer seg for internett og elektroniske enheter slik at barna deres kan få virtuell undervisning. Ikke alle har mobiltelefon, eller penger å betale for internett, og i tillegg er mange bekymret...

«Det er som en krigssone» sier lege om sykehusene i La Paz.

Det er mangel på medisiner og sykehuspersonale, og stadig flere familier mister sine kjære som følge av Coronaviruset. «De som kan bli hjemme bør holde seg hjemme, for sykehusene er som krigssoner» - med slike ord beskriver Alejandro Enríques situasjonen på sykehuset...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy