Menneskerettigheter på barnesykehuset

10. apr 2013

Menneskerettigheter på barnesykehuset
Menneskerettigheter på barnesykehuset

Denne uka ble Rødstrupe invitert til Barnesykehuset for å holde en forelesning om barns menneskerettigheter. Forelesningen var rettet mot foreldrene som har barn på sykehuset, samt lærere, leger og andre som jobber direkte med barn på barnesykehuset i La Paz.

{loadposition AddThis}Forelesning

Denne uka ble Rødstrupe invitert til Barnesykehuset for å holde en forelesning om barns menneskerettigheter. Forelesningen var rettet mot foreldrene som har barn på sykehuset, samt lærere, leger og andre som jobber direkte med barn på barnesykehuset i La Paz. Taleren var Joanne Maidana, jurist og master i menneskerettigheter. Hun snakket om forebygging, helse, undervisning, familie, avskaffing av barnearbeid, mishandling og foreldrenes ansvar.

Publikumsresponsen var god, og det som fikk oppmerksomhet fra begynnelse til slutt var at det ble minnet på at det var den bolivianske journalisten Aída Albaracin Valda som i 1954 begynte å studere og oppmuntre barns menneskerettigheter, og som resultat av dette feiret hele verden barnas dag den 12. april 1955. 4 år senere ble dette arbeidet en av grunnenesteinene til FNs barnekonvensjon som ble publiserte den 20 november 1959.

Rødstrupe retter en stor takk til alle som tror på oss og støtter barna. Det er en lang vei for å fylle barnas behov, men det er mulig.

Barnas Dag i Bolivia – 12. april

12. april hvert år er Barnas Dag i Bolivia. Dagen ble innstiftet 11. april 1955 av president Dr. Víctor Paz Estensoro. På denne måten fulgte Bolivia anbefalingene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) og UNICEF, som 12. april 1952 hadde utarbeidet...

Flere matposer til de som trenger det

Covid-pandemien fortsetter å gjøre livet vanskelig for de fleste av verdens beboere, og det ser ikke ut til at situasjonen kommer til å bedre seg med det første. Som det dessverre ofte blir er det de svakeste og mest utsatte som er dårligst stilt til å møte problemer....

Fjernundervisning på gata i La Paz

Et bilde av et barn som har fjernundervisning, mens moren jobber med å selge biosikkerhetsmateriale på gatene i La Paz, begynte nylig å sirkulere på sosiale medier og i bolivianske aviser. Moren til barnet holder mobiltelefonen for å hjelpe sitt barn for at han skal...

Matutdeling – håp og hengivenhet

Vi er i de første ukene av skoleåret her i Bolivia, og mange foreldre bekymrer seg for internett og elektroniske enheter slik at barna deres kan få virtuell undervisning. Ikke alle har mobiltelefon, eller penger å betale for internett, og i tillegg er mange bekymret...

«Det er som en krigssone» sier lege om sykehusene i La Paz.

Det er mangel på medisiner og sykehuspersonale, og stadig flere familier mister sine kjære som følge av Coronaviruset. «De som kan bli hjemme bør holde seg hjemme, for sykehusene er som krigssoner» - med slike ord beskriver Alejandro Enríques situasjonen på sykehuset...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy