Rapport om barns situasjon i Bolivia

21. apr 2014

«Vold, fattigdom, utnytting og forlatte barn er de største barne- og ungdomsproblemene, et resultat av daglig vold, fallende familieverdier og moral, og vedvarende individualisme», advarte ombudsmannen i La Paz, Rolando Villena.

{loadposition AddThis}

Villena presenterte en rapport om barn og ungdoms rettigheter i Bolivia, og sa at en annen faktor som krenker disse rettighetene er en utbredt voksensentrering, et voksende ideologisk syn som forutsetter at barn ikke er en integrert del av det sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle liv, og at deres rettigheter kun kan utøves med autorisasjon, tolkning og beslutning fra de voksne.

I tillegg kommer problemer som at få anmeldelser straffeforfulgt, samt en sosial de-sensitivisering rundt problemer som vold, fattigdom som følge av vanskelig regelverk og fravær av offentlig politikk og felles sosial bevissthet.

De siste offisielle data fra i fjor viser at 8 av 10 barn blir seksuelt misbrukt før de fyller 18 år på verdensbasis. I Bolivia er andelen 23 %. For jenter viser de den samme statistikken 20 % på verdensbasis, mens i Bolivia er tallet 34 %.

83 % av barn og unge i Bolivia opplever vold i hjem eller skole ved fysisk avstraffelse, fysisk eller psykisk mishandlet av sine egne foreldre, lærere eller andre familiemedlemmer. Mer enn 20 tusen bor på mottakssentre, og av disse har 75 % familie.

Mer enn tusen barn bor fortsatt i fengsler sammen med sine foreldre; alle i alvorlig risiko for å bli utsatt for vold og utnyttelse av alle slag; ca. 10.000 lever på gata, de fleste av dem i Santa Cruz, La Paz og Cochabamba, mens tusenvis av andre barn blir ofre for kommersiell seksuell vold, menneskehandel og smugling. 7 av 10 studenter har noen gang opplevd mobbing eller vold på skolen.

Ombudsmannen fremhevet en nedgang i fattigdommen i Bolivia som resultat av god politikk; reduksjon av barnedødelighet; gjennomføring av programmer for å redusere frafall på skolen, og bedre tilgang til helsetjeneste; men allikevel beklager han at disse fremskrittene fortsatt preges av fordommer og diskriminering, ettersom de er implementert i sin helhet i byene, mens forskjellene er bemerkelsesverdige på landsbygda, og enda mer hos urbefolkningen.

Når det gjelder barnearbeid sa Villena at ca. 850 000 barn og unge (28 % av befolkningen i alderen 5 til 17 år), utføre ulike økonomiske aktiviteter i Bolivia; fordelt på 397 000 i byene og 452 000 på landet. Av disse er mer enn 87 % engasjert i farlig barnearbeid som truer deres helse, fysiske og psykisk integritet og verdighet, slik som høsting av sukkerrør eller hasselnøtter, gruvedrift, fiske, salg av alkoholholdige drikkevarer, søppelrydding, renhold på sykehus, hushjelper og tungtransport.

Forlatte barn, sa han, er et annet problem som bekymrer ombudet, siden tallene viser at 900 spedbarn og barn blir forlatt hvert år i Bolivia, mange av dem på gata eller i søppelkasser. Av dette er 40 % helt foreldreløse. Et annet utestående tema, sa han, er menneskehandel og smugling.

Om dette bekymringsfulle scenarioet sier ombudsmannen at behovet er stort for en endring av syn og fokus på forholdet til barn og unge.

«Barneombudets syn er at barn og unge har rettigheter under omstendigheter, steder, synspunkter eller situasjoner. Behovet er stort for å fjerne det voksensentrerte synet vårt samfunn lider av; og ta i betraktning barnas meninger, oppfatninger, forslag, forespørsler eller krav; og fremme bruken av lover og regler som letter og fremmer etablering av institusjoner som muliggjør barn og unges deltakelse i politiske-, sosiale-, kulturelle- og andre områder, ikke bare symbolsk, men effektivt, der ikke bare deres stemme, men deres krav blir tatt hensyn til.» sier han.

Denne artikkelen ble publisert av «Defensoría del Pueblo» i Bolivia, den 12. april 2014, til ære for barnas dag. http://www.defensoria.gob.bo/sp/noticias_proc.asp?Seleccion=798

Oppmuntring med frokost i Coroico

Denne gangen har Rødstrupe nådd ut til en liten landsby ca. 2 timer fra La Paz, kalt Coroico. Det er et grønt, frodig og varmt område som ligger over 2000 meter lavere enn hovedstaden La Paz. Det pleide å være et populært turistmål, i tillegg til at mange av...

Barnas Dag i Bolivia – 12. april

12. april hvert år er Barnas Dag i Bolivia. Dagen ble innstiftet 11. april 1955 av president Dr. Víctor Paz Estensoro. På denne måten fulgte Bolivia anbefalingene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) og UNICEF, som 12. april 1952 hadde utarbeidet...

Flere matposer til de som trenger det

Covid-pandemien fortsetter å gjøre livet vanskelig for de fleste av verdens beboere, og det ser ikke ut til at situasjonen kommer til å bedre seg med det første. Som det dessverre ofte blir er det de svakeste og mest utsatte som er dårligst stilt til å møte problemer....

Fjernundervisning på gata i La Paz

Et bilde av et barn som har fjernundervisning, mens moren jobber med å selge biosikkerhetsmateriale på gatene i La Paz, begynte nylig å sirkulere på sosiale medier og i bolivianske aviser. Moren til barnet holder mobiltelefonen for å hjelpe sitt barn for at han skal...

Matutdeling – håp og hengivenhet

Vi er i de første ukene av skoleåret her i Bolivia, og mange foreldre bekymrer seg for internett og elektroniske enheter slik at barna deres kan få virtuell undervisning. Ikke alle har mobiltelefon, eller penger å betale for internett, og i tillegg er mange bekymret...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy