Rapport om barns situasjon i Bolivia

21. apr 2014

«Vold, fattigdom, utnytting og forlatte barn er de største barne- og ungdomsproblemene, et resultat av daglig vold, fallende familieverdier og moral, og vedvarende individualisme», advarte ombudsmannen i La Paz, Rolando Villena.

{loadposition AddThis}

Villena presenterte en rapport om barn og ungdoms rettigheter i Bolivia, og sa at en annen faktor som krenker disse rettighetene er en utbredt voksensentrering, et voksende ideologisk syn som forutsetter at barn ikke er en integrert del av det sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle liv, og at deres rettigheter kun kan utøves med autorisasjon, tolkning og beslutning fra de voksne.

I tillegg kommer problemer som at få anmeldelser straffeforfulgt, samt en sosial de-sensitivisering rundt problemer som vold, fattigdom som følge av vanskelig regelverk og fravær av offentlig politikk og felles sosial bevissthet.

De siste offisielle data fra i fjor viser at 8 av 10 barn blir seksuelt misbrukt før de fyller 18 år på verdensbasis. I Bolivia er andelen 23 %. For jenter viser de den samme statistikken 20 % på verdensbasis, mens i Bolivia er tallet 34 %.

83 % av barn og unge i Bolivia opplever vold i hjem eller skole ved fysisk avstraffelse, fysisk eller psykisk mishandlet av sine egne foreldre, lærere eller andre familiemedlemmer. Mer enn 20 tusen bor på mottakssentre, og av disse har 75 % familie.

Mer enn tusen barn bor fortsatt i fengsler sammen med sine foreldre; alle i alvorlig risiko for å bli utsatt for vold og utnyttelse av alle slag; ca. 10.000 lever på gata, de fleste av dem i Santa Cruz, La Paz og Cochabamba, mens tusenvis av andre barn blir ofre for kommersiell seksuell vold, menneskehandel og smugling. 7 av 10 studenter har noen gang opplevd mobbing eller vold på skolen.

Ombudsmannen fremhevet en nedgang i fattigdommen i Bolivia som resultat av god politikk; reduksjon av barnedødelighet; gjennomføring av programmer for å redusere frafall på skolen, og bedre tilgang til helsetjeneste; men allikevel beklager han at disse fremskrittene fortsatt preges av fordommer og diskriminering, ettersom de er implementert i sin helhet i byene, mens forskjellene er bemerkelsesverdige på landsbygda, og enda mer hos urbefolkningen.

Når det gjelder barnearbeid sa Villena at ca. 850 000 barn og unge (28 % av befolkningen i alderen 5 til 17 år), utføre ulike økonomiske aktiviteter i Bolivia; fordelt på 397 000 i byene og 452 000 på landet. Av disse er mer enn 87 % engasjert i farlig barnearbeid som truer deres helse, fysiske og psykisk integritet og verdighet, slik som høsting av sukkerrør eller hasselnøtter, gruvedrift, fiske, salg av alkoholholdige drikkevarer, søppelrydding, renhold på sykehus, hushjelper og tungtransport.

Forlatte barn, sa han, er et annet problem som bekymrer ombudet, siden tallene viser at 900 spedbarn og barn blir forlatt hvert år i Bolivia, mange av dem på gata eller i søppelkasser. Av dette er 40 % helt foreldreløse. Et annet utestående tema, sa han, er menneskehandel og smugling.

Om dette bekymringsfulle scenarioet sier ombudsmannen at behovet er stort for en endring av syn og fokus på forholdet til barn og unge.

«Barneombudets syn er at barn og unge har rettigheter under omstendigheter, steder, synspunkter eller situasjoner. Behovet er stort for å fjerne det voksensentrerte synet vårt samfunn lider av; og ta i betraktning barnas meninger, oppfatninger, forslag, forespørsler eller krav; og fremme bruken av lover og regler som letter og fremmer etablering av institusjoner som muliggjør barn og unges deltakelse i politiske-, sosiale-, kulturelle- og andre områder, ikke bare symbolsk, men effektivt, der ikke bare deres stemme, men deres krav blir tatt hensyn til.» sier han.

Denne artikkelen ble publisert av «Defensoría del Pueblo» i Bolivia, den 12. april 2014, til ære for barnas dag. http://www.defensoria.gob.bo/sp/noticias_proc.asp?Seleccion=798

Symaskin

En mor på El Alto trengte et nytt arbeidsverktøy, og Rødstrupe har hjulpet henne. Hun jobber som syerske, og lager klær til barn og voksne. Enkelte plagg trenger spesielle maskiner til kanter eller detaljer, og dette har gjort det vanskelig for henne å jobbe...

Bursdagsfeiring bringer håp til nyfødte som trenger hjelp

En familie ønsket at bursdagsgjestene skulle en gave til Rødstrupe som bursdagsgave. Det var en fantastisk måte å støtte Rødstrupes prosjekter på. De ønsket også at støtten, hvis mulig, skulle gå til nyfødte. Vi snakket med sosialarbeideren på sykehuset...

Takk for støtten

https://youtu.be/ZB6NLFWEJzY Hver og en av dere som støtter Rødstrupe gjør en stor forskjell for vårt arbeid i Bolivia. Det betyr utrolig mye for oss, og denne gangen vil vi rette en ekstra stor takk til Bakketun folkehøgskole, som igjen har sendt et hyggelig bidrag....

Hvordan fyller vi matposene?

Vi i Rødstrupe har delt ut mange matposer i løpet av de siste månedene. Med strenge restriksjoner og karantene i Bolivia har situasjonen vært svært vanskelig for de som jobber på gata. Og situasjonen har ikke blitt bedre, og derfor håper vi å kunne fortsette å...

Utdanningen flyttes fra klasserom til radio og TV

Hver tirsdag og torsdag kl. 15:00 blir alle hjemmene i Copacabana – ved Titikakasjøen – koblet sammen i et og samme nettverk. På markedet, på stranda og i hjemmene stiller alle sine radioer og TV-er på samme kanal. Og det er fordi «Aprendemos en casa» (Vi lærer...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy