Rapport om barns situasjon i Bolivia

21. apr 2014

«Vold, fattigdom, utnytting og forlatte barn er de største barne- og ungdomsproblemene, et resultat av daglig vold, fallende familieverdier og moral, og vedvarende individualisme», advarte ombudsmannen i La Paz, Rolando Villena.

{loadposition AddThis}

Villena presenterte en rapport om barn og ungdoms rettigheter i Bolivia, og sa at en annen faktor som krenker disse rettighetene er en utbredt voksensentrering, et voksende ideologisk syn som forutsetter at barn ikke er en integrert del av det sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle liv, og at deres rettigheter kun kan utøves med autorisasjon, tolkning og beslutning fra de voksne.

I tillegg kommer problemer som at få anmeldelser straffeforfulgt, samt en sosial de-sensitivisering rundt problemer som vold, fattigdom som følge av vanskelig regelverk og fravær av offentlig politikk og felles sosial bevissthet.

De siste offisielle data fra i fjor viser at 8 av 10 barn blir seksuelt misbrukt før de fyller 18 år på verdensbasis. I Bolivia er andelen 23 %. For jenter viser de den samme statistikken 20 % på verdensbasis, mens i Bolivia er tallet 34 %.

83 % av barn og unge i Bolivia opplever vold i hjem eller skole ved fysisk avstraffelse, fysisk eller psykisk mishandlet av sine egne foreldre, lærere eller andre familiemedlemmer. Mer enn 20 tusen bor på mottakssentre, og av disse har 75 % familie.

Mer enn tusen barn bor fortsatt i fengsler sammen med sine foreldre; alle i alvorlig risiko for å bli utsatt for vold og utnyttelse av alle slag; ca. 10.000 lever på gata, de fleste av dem i Santa Cruz, La Paz og Cochabamba, mens tusenvis av andre barn blir ofre for kommersiell seksuell vold, menneskehandel og smugling. 7 av 10 studenter har noen gang opplevd mobbing eller vold på skolen.

Ombudsmannen fremhevet en nedgang i fattigdommen i Bolivia som resultat av god politikk; reduksjon av barnedødelighet; gjennomføring av programmer for å redusere frafall på skolen, og bedre tilgang til helsetjeneste; men allikevel beklager han at disse fremskrittene fortsatt preges av fordommer og diskriminering, ettersom de er implementert i sin helhet i byene, mens forskjellene er bemerkelsesverdige på landsbygda, og enda mer hos urbefolkningen.

Når det gjelder barnearbeid sa Villena at ca. 850 000 barn og unge (28 % av befolkningen i alderen 5 til 17 år), utføre ulike økonomiske aktiviteter i Bolivia; fordelt på 397 000 i byene og 452 000 på landet. Av disse er mer enn 87 % engasjert i farlig barnearbeid som truer deres helse, fysiske og psykisk integritet og verdighet, slik som høsting av sukkerrør eller hasselnøtter, gruvedrift, fiske, salg av alkoholholdige drikkevarer, søppelrydding, renhold på sykehus, hushjelper og tungtransport.

Forlatte barn, sa han, er et annet problem som bekymrer ombudet, siden tallene viser at 900 spedbarn og barn blir forlatt hvert år i Bolivia, mange av dem på gata eller i søppelkasser. Av dette er 40 % helt foreldreløse. Et annet utestående tema, sa han, er menneskehandel og smugling.

Om dette bekymringsfulle scenarioet sier ombudsmannen at behovet er stort for en endring av syn og fokus på forholdet til barn og unge.

«Barneombudets syn er at barn og unge har rettigheter under omstendigheter, steder, synspunkter eller situasjoner. Behovet er stort for å fjerne det voksensentrerte synet vårt samfunn lider av; og ta i betraktning barnas meninger, oppfatninger, forslag, forespørsler eller krav; og fremme bruken av lover og regler som letter og fremmer etablering av institusjoner som muliggjør barn og unges deltakelse i politiske-, sosiale-, kulturelle- og andre områder, ikke bare symbolsk, men effektivt, der ikke bare deres stemme, men deres krav blir tatt hensyn til.» sier han.

Denne artikkelen ble publisert av «Defensoría del Pueblo» i Bolivia, den 12. april 2014, til ære for barnas dag. http://www.defensoria.gob.bo/sp/noticias_proc.asp?Seleccion=798

Syv foreldreløse barn

Etter å ha lest en trist nyhet i avisen om 7 søsken som ble foreldreløse etter at moren og bestemoren døde, besøkte Rødstrupe dem. De mistet dessverre moren sin i fjor, og bestemoren tok seg av barna. Men for to måneder siden døde også bestemoren, og nå er det den...

Utdeling av rengjøringsartikler

Rødstrupe fortsetter å dele ut pakker med rengjøringsartikler som såpe, munnbind, alkohol til desinfisering og andre produkter til vask og rengjøring. Disse pakkene blir fortløpende delt ut av oss og av helsepersonale på utvalgte helsestasjoner til familier som har...

Hjelp til en liten engel

En liten gutt med Downs Syndrom som heter Antonio fikk dessverre COVID. Dette skjedde i en liten by i en tropisk del av Bolivia, hvor tilgang til medisiner og leger er mye mer begrenset enn i større byer. Det var vanskelige tider, for gutten ble syk akkurat når...

Gratulerer med dagen, Eirin

I dag fyller Eirin år, og Rødstrupe ønsker å sende en stor bursdagshilsen. Eirin har vært en viktig del av Rødstrupe helt siden starten, og var en av oss 3 som var med på å grunnlegge den frivillige organisasjonen i 2011. Hun har vært i Bolivia og sett med egne øyne...

Personlig Verneutstyr (PVU)​ til helsesenter i La Paz

Takket være din støtte har Rødstrupe kunnet donere en pakke med personlig verneutstyr til arbeiderne på et helsesenter i La Paz. Dette er personene som deler ut posene med hygieneartikler som vi laget tidligere. Ettersom de er mye i direkte kontakt med familier er det...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy