Rødstrupe og Mamani Mamani

28. feb 2013

Det var med stor glede Rødstrupe mottok en invitasjon til en danseforestilling med barna som deltar på kursene til Mamani Mamani-stiftelsen. Barn fra 3 til 40 år fylte scenen med Boliviansk folkedans og musikk, i en fargerik forestilling full av glede.

Og det var imponerende å se hvor flinke de små danserne var til å vise den kulturelle variasjonen som finnes i Bolivia, fra altiplanoet til dalene og lavlandet. Også kjente bolivianske sangere og musikere var tilstede for å sette prikken over i-en på en strålende forestilling.

{loadposition AddThis}

Rødstrupe har innledet et samarbeid med kultursenteret Mamani Mamani (nå Mamani Mamani-stiftelsen). Alle barn fortjener en muligheter for å være glade, men det er dessverre ikke alltid så lett i et utviklingsland som Bolivia. Man kan høre foreldrene overalt som snakker om den dårlige økonomiske situasjonen i landet, og deres bekymringer for sine barn som har færre muligheter til å nytte barndommen sin.

La ikke oss å glemme at en del av barnas menneskerettigheter er som følger:

  1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
  2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons og fritidsaktiviteter.

(FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 31)

Rødstrupe har begynt med å støtte 6 barn nå som har muligheter til å ta forskjellige kunstkurs for halv år. De 6 barna har varierende behov og situasjoner som gjør kunsten til en naturlig del av behandlingen.

Historiene

Nahim: 9 år gammel, har som følge av hjernehinnebetennelse redusert intellektuell kapasitet, og fant i malekurset en ny måte å utrykke seg på. Legen hans foreslo malekurset som en del av behandling, men foreldrene er skilt og moren hanns kunne ikke betale kurset til Nahim, derfor betaler Rødstrupe for et semester.

Carlos: En 17 år gammel gutt med han har psykiske problemer og mentalitet som et 7 år gammelt barn, han får hjelp at kultursenteret grunnet familiens økonomiske situasjon. Han bor sammen med begge foreldrene, men de er fattige, og malekurset han deltar på ved kultursenteret er til stor hjelp både for Carlos og familien hans.

Valeria: Dette er en jente som er 8 år gammel, og som konsekvens av foreldrenes skilsmisse ble hun svært innadvendt. Moren hennes har 6 barn til sammen, og har bare sporadiske småjobber. Kultursenteret hjelper henne med materialer til malekurset, og Rødstrupe med semesteravgiften.

Belén: Er en lille jente som bor med sin mormor, begge foreldrene er uten jobb. Belén er veldig flink til å danse, og dansen er en viktig del av livet hennes, hun sier at når hun danser føler hun seg glad. Foreldrene setter stor pris på hjelpen hun får av Rødstrupe.

Axel: Også et barn som får hjelp av sin mormor, og han tar dansekurs sammen med Belén. Han bor sammen med begge foreldrene og bestemoren, men de har akkurat nok inntekter til mat, og ikke nok til å dekke utgiftene til dansekurset.

Natalia: En jente som har blitt 9 år, hun er døvstum og bor alene med moren sin, som ikke har fast jobb. Moren til Natalia vil gjerne gi henne de samme mulighetene som andre barn har, men kan dessverre ikke det på grunn av økonomien.

Flere bilder

{loadposition BilderMamaniMamani}

Barnas Dag i Bolivia – 12. april

12. april hvert år er Barnas Dag i Bolivia. Dagen ble innstiftet 11. april 1955 av president Dr. Víctor Paz Estensoro. På denne måten fulgte Bolivia anbefalingene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) og UNICEF, som 12. april 1952 hadde utarbeidet...

Flere matposer til de som trenger det

Covid-pandemien fortsetter å gjøre livet vanskelig for de fleste av verdens beboere, og det ser ikke ut til at situasjonen kommer til å bedre seg med det første. Som det dessverre ofte blir er det de svakeste og mest utsatte som er dårligst stilt til å møte problemer....

Fjernundervisning på gata i La Paz

Et bilde av et barn som har fjernundervisning, mens moren jobber med å selge biosikkerhetsmateriale på gatene i La Paz, begynte nylig å sirkulere på sosiale medier og i bolivianske aviser. Moren til barnet holder mobiltelefonen for å hjelpe sitt barn for at han skal...

Matutdeling – håp og hengivenhet

Vi er i de første ukene av skoleåret her i Bolivia, og mange foreldre bekymrer seg for internett og elektroniske enheter slik at barna deres kan få virtuell undervisning. Ikke alle har mobiltelefon, eller penger å betale for internett, og i tillegg er mange bekymret...

«Det er som en krigssone» sier lege om sykehusene i La Paz.

Det er mangel på medisiner og sykehuspersonale, og stadig flere familier mister sine kjære som følge av Coronaviruset. «De som kan bli hjemme bør holde seg hjemme, for sykehusene er som krigssoner» - med slike ord beskriver Alejandro Enríques situasjonen på sykehuset...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy