Rødstrupe og Mamani Mamani

28. feb 2013

Det var med stor glede Rødstrupe mottok en invitasjon til en danseforestilling med barna som deltar på kursene til Mamani Mamani-stiftelsen. Barn fra 3 til 40 år fylte scenen med Boliviansk folkedans og musikk, i en fargerik forestilling full av glede.

Og det var imponerende å se hvor flinke de små danserne var til å vise den kulturelle variasjonen som finnes i Bolivia, fra altiplanoet til dalene og lavlandet. Også kjente bolivianske sangere og musikere var tilstede for å sette prikken over i-en på en strålende forestilling.

{loadposition AddThis}

Rødstrupe har innledet et samarbeid med kultursenteret Mamani Mamani (nå Mamani Mamani-stiftelsen). Alle barn fortjener en muligheter for å være glade, men det er dessverre ikke alltid så lett i et utviklingsland som Bolivia. Man kan høre foreldrene overalt som snakker om den dårlige økonomiske situasjonen i landet, og deres bekymringer for sine barn som har færre muligheter til å nytte barndommen sin.

La ikke oss å glemme at en del av barnas menneskerettigheter er som følger:

  1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
  2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons og fritidsaktiviteter.

(FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 31)

Rødstrupe har begynt med å støtte 6 barn nå som har muligheter til å ta forskjellige kunstkurs for halv år. De 6 barna har varierende behov og situasjoner som gjør kunsten til en naturlig del av behandlingen.

Historiene

Nahim: 9 år gammel, har som følge av hjernehinnebetennelse redusert intellektuell kapasitet, og fant i malekurset en ny måte å utrykke seg på. Legen hans foreslo malekurset som en del av behandling, men foreldrene er skilt og moren hanns kunne ikke betale kurset til Nahim, derfor betaler Rødstrupe for et semester.

Carlos: En 17 år gammel gutt med han har psykiske problemer og mentalitet som et 7 år gammelt barn, han får hjelp at kultursenteret grunnet familiens økonomiske situasjon. Han bor sammen med begge foreldrene, men de er fattige, og malekurset han deltar på ved kultursenteret er til stor hjelp både for Carlos og familien hans.

Valeria: Dette er en jente som er 8 år gammel, og som konsekvens av foreldrenes skilsmisse ble hun svært innadvendt. Moren hennes har 6 barn til sammen, og har bare sporadiske småjobber. Kultursenteret hjelper henne med materialer til malekurset, og Rødstrupe med semesteravgiften.

Belén: Er en lille jente som bor med sin mormor, begge foreldrene er uten jobb. Belén er veldig flink til å danse, og dansen er en viktig del av livet hennes, hun sier at når hun danser føler hun seg glad. Foreldrene setter stor pris på hjelpen hun får av Rødstrupe.

Axel: Også et barn som får hjelp av sin mormor, og han tar dansekurs sammen med Belén. Han bor sammen med begge foreldrene og bestemoren, men de har akkurat nok inntekter til mat, og ikke nok til å dekke utgiftene til dansekurset.

Natalia: En jente som har blitt 9 år, hun er døvstum og bor alene med moren sin, som ikke har fast jobb. Moren til Natalia vil gjerne gi henne de samme mulighetene som andre barn har, men kan dessverre ikke det på grunn av økonomien.

Flere bilder

{loadposition BilderMamaniMamani}

Kaffekampanje

Hva føler du når du drikker en god kopp kaffe? Glede, positivitet, energi? Du kan dele disse følelsene med noen i Bolivia med en symbolsk kopp kaffe. Den symbolske kaffen blir til mat, klær eller medisiner til en som virkelig trenger det. Send oss et valgfritt beløp...

Folk trenger å vite at de ikke er alene

Antallet tilfeller av COVID-19 øker dessverre kraftig i Bolivia. Tilgangen til medisiner, behandling og sykehusplasser er nå svært begrenset. Vi i Rødstrupe synes derfor det er ekstra viktig å fortsette med utdelingen av våre matposer. Det er en liten men viktig hjelp...

Vi begynner året med gode nyheter

Vi begynner det nye året med noen gode nyheter. Vi har støttet to familier som har hatt en ekstra vanskelig tid i desember. En far på El Alto måtte legges inn på sykehus i begynnelsen av desember. Han hadde Facialisparese (delvis lammelse av ansiktet), og var svært...

Bursdagsfeiring for Rødstrupe

Denne 19. desember var bursdagen til grunnleggeren av Rødstrupe, og hun ønsket å gjøre en fin aktivitet på dagen. I samarbeid med en kontakt i Cochabamba har Rødstrupe kjøpt 50 middager som er delt ut på gata i Cochabamba, og de neste dagene skal vi gjøre det samme i...

Rødstrupes Juleposer 2020

Rødstrupe ønsker å gi noen av familiene på gata i La Paz en litt bedre jul, og derfor forbereder vi – akkurat som tidligere år –juleposer med matvarer som vi deler ut i desember. Juleposene inneholder næringsrik mat som quinoa, fullkornsris, linser, havregryn og andre...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy