To nye prosjekter med Rødstrupe

11. mai 2015

Visste du at her i Bolivia er det mange barn som bor i fengsel sammen med foreldrene sine, og det eneste hjemmet de har er bak murene?

Det er viktig for barn å kunne ta del i alle avgjørelser som angår dem, derfor må vi voksne være der for å lære dem alle, uansett alder eller bakgrunn, om menneskerettigheter og hvor viktig det er å respektere miljøet rundt oss, fordi denne verden er vårt hjem. Den dagen vi lærer å ha elske oss selv, den dagen kommer vi til å kunne ta vare på alt og alle som er viktige i verden. Det betyr at hvert barn som lærer å respektere både seg selv og andre, og å sette pris på det man har, kommer til å bli en voksen som kan bygge en fremtid med kjærlighet, omsorg og respekt for alle og alt rundt seg.

Å lære barn om menneskerettigheter gjennom miljøbevissthet er en del av samarbeidet Rødstrupe har startet for å inkludere barn fra forskjellige sosiale klasser. Vi vil særlig takke to norske volontører, Emilie Karlsen og Nadia, som jobbet som frivillige i de to nye prosjekter vi har sammen med andre bolivianske frivillige organisasjoner. Takk for at dere var med på å se fremover sammen med oss gjennom prosjekter som har som mål å lære barn om menneskerettigheter.

Den første prosjektet er for å vise omsorg til barn som bor i et av kvinnefengslene i La Paz. I følge ONU er det rundt 2100 barn i Bolivia som bor sammen med foreldrene sine i fengslene. Fengselet i Obrajes har ca. 450 kvinnelige innsatte, og nesten 200 barn. Disse barna får et avbrekk i hverdagen en gang i uka takket være en frivillig organisasjon som Rødstrupe samarbeider med. Og vi vil fortsette med prosjektet for å hjelpe barna som er uskyldige ofre for det mødrene deres har gjort.

Barna blir kjørt med buss til Achocalla, 40 minutter utenfor La Paz, der de kan utfolde seg fritt både inne og ute. Med både dyr og natur kan barna tenke på andre ting en fengselslivet, med kreative aktiviteter. De får også 2 måltider. Etterpå blir de kjørt «hjem» til fengselet igjen, men med nye inntrykk og verdifulle opplevelser.

Det andre prosjektet har fokus på å lære skolebarn om menneskerettigheter gjennom aktiviteter relatert til miljøvern og gjenbruk. Aktivitetene inkluderer teater, lesing, kjøkkenhage og annet, der boliviansk kultur og bolivianske skikker. Gjennom lek lærer barna om ansvar og om egne rettigheter, i et forsøk på å redusere tilfeller av fysisk og psykisk vold og mishandling.

Aktivitetene realiseres både på organisasjonens område og ved besøk på skoler. Barna får nødvendig material fra organisasjonen, og tar selv med litt mat som alle deler på tradisjonelt boliviansk vis – en Apthapi, siden dette er en god måte å lære om gode matvaner og sunt kosthold.

Alle prosjekter Rødstrupe deltar i kontrolleres og gjennomføres av oss personlig eller av våre samarbeidspartnere, uten mellomledd, slik at alle ressurser blir brukt der de skal.

_auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb__auto_generated_thumb_

Barnas Dag i Bolivia – 12. april

12. april hvert år er Barnas Dag i Bolivia. Dagen ble innstiftet 11. april 1955 av president Dr. Víctor Paz Estensoro. På denne måten fulgte Bolivia anbefalingene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) og UNICEF, som 12. april 1952 hadde utarbeidet...

Flere matposer til de som trenger det

Covid-pandemien fortsetter å gjøre livet vanskelig for de fleste av verdens beboere, og det ser ikke ut til at situasjonen kommer til å bedre seg med det første. Som det dessverre ofte blir er det de svakeste og mest utsatte som er dårligst stilt til å møte problemer....

Fjernundervisning på gata i La Paz

Et bilde av et barn som har fjernundervisning, mens moren jobber med å selge biosikkerhetsmateriale på gatene i La Paz, begynte nylig å sirkulere på sosiale medier og i bolivianske aviser. Moren til barnet holder mobiltelefonen for å hjelpe sitt barn for at han skal...

Matutdeling – håp og hengivenhet

Vi er i de første ukene av skoleåret her i Bolivia, og mange foreldre bekymrer seg for internett og elektroniske enheter slik at barna deres kan få virtuell undervisning. Ikke alle har mobiltelefon, eller penger å betale for internett, og i tillegg er mange bekymret...

«Det er som en krigssone» sier lege om sykehusene i La Paz.

Det er mangel på medisiner og sykehuspersonale, og stadig flere familier mister sine kjære som følge av Coronaviruset. «De som kan bli hjemme bør holde seg hjemme, for sykehusene er som krigssoner» - med slike ord beskriver Alejandro Enríques situasjonen på sykehuset...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy