Vår jobb øker litt etter litt

18. nov 2016

Å vise verden viktigheten av hvert eneste yrke eller rolle i samfunnet er vanskelig i en tid der det økonomiske ofte brukes som en overfladisk metode for å måle suksess. Det er lett å glemme at vi mennesker trenger hverandre for å gå sammen på den spennende veien som livet er og at vi alle har et felles mål: Å leve et verdig liv. 

{youtube}hj3sDl9lVjY{/youtube}

Vi i Rødstrupe vil følge denne verdifulle veien, og hjelpe til med å gjøre menneskerettighetene til en realitet. Vi jobber for å være stemmen til de minste i verden – barn og ungdommer som har oss voksne som deres eksempel og ansvarlig for deres fremtid.  

Men hvordan finner man denne veien?  

Vi lærer hver dag, vi lærer om og av alle mennesker vi treffer, og vi lærer av realiteten vi treffer i verden.  Og heldigvis er vi ikke alene i verden, og nå er vi glade for å gi en varm velkomst til våre venner som vi skal samarbeide med og støtte i vårt program «Kunst, Kultur og Menneskerettigheter»: Corazón Sudaka. 

Corazon Sudaka er en gruppe som begynte å jobbe sammen med oss for å kommunisere og å lære bort til barn og ungdommer det menneskerettigheter handler om. Dette gjør de ved bruk av teknikker som hip hop, rap og graffiti, alt basert på den vakre bolivianske kulturen, og som har som grunnlag Moder Jord. 

Sammen utvikler vi en teknikk som kan gi oss mulighet til å snakke samme språk som barn og ungdommer som har vokst opp i vanskelige situasjoner av forskjellige grunner (vold, helse, familiesituasjon osv.). Vi kan ikke bare lese en lov om menneskerettigheter for et barn for eksempel, derfor er det nødvendig å finne riktig metode til hver situasjon, så både barn og ungdommer vi jobber med kan lære om sine grunnleggende rettigheter, og på den måten hindre brud på dem. De kan dermed lære å kommunisere det har lært til venner og familie, eller identifisere når disse rettigheter er krenket og hva de kan gjøre for å beskyte seg og be om hjelp til relevante og korrekte instanser. 

Vi trenger å være sammen for å beskyte våre barn og ungdommer.

Barnas Dag i Bolivia – 12. april

12. april hvert år er Barnas Dag i Bolivia. Dagen ble innstiftet 11. april 1955 av president Dr. Víctor Paz Estensoro. På denne måten fulgte Bolivia anbefalingene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) og UNICEF, som 12. april 1952 hadde utarbeidet...

Flere matposer til de som trenger det

Covid-pandemien fortsetter å gjøre livet vanskelig for de fleste av verdens beboere, og det ser ikke ut til at situasjonen kommer til å bedre seg med det første. Som det dessverre ofte blir er det de svakeste og mest utsatte som er dårligst stilt til å møte problemer....

Fjernundervisning på gata i La Paz

Et bilde av et barn som har fjernundervisning, mens moren jobber med å selge biosikkerhetsmateriale på gatene i La Paz, begynte nylig å sirkulere på sosiale medier og i bolivianske aviser. Moren til barnet holder mobiltelefonen for å hjelpe sitt barn for at han skal...

Matutdeling – håp og hengivenhet

Vi er i de første ukene av skoleåret her i Bolivia, og mange foreldre bekymrer seg for internett og elektroniske enheter slik at barna deres kan få virtuell undervisning. Ikke alle har mobiltelefon, eller penger å betale for internett, og i tillegg er mange bekymret...

«Det er som en krigssone» sier lege om sykehusene i La Paz.

Det er mangel på medisiner og sykehuspersonale, og stadig flere familier mister sine kjære som følge av Coronaviruset. «De som kan bli hjemme bør holde seg hjemme, for sykehusene er som krigssoner» - med slike ord beskriver Alejandro Enríques situasjonen på sykehuset...
Rødstrupe logo

Hjelp oss å hjelpe

Hansinegata 15, 3140 Nøtterøy